طراحی و تولید انواع بج سینه ، اتکت سینه و نشان سینه در جنس ها و طرح های متنوع ( آب طلا ، آب کروم ، مس ، برنج ، برچسبی و استیل ) متناسب با فعالیت سازمان و شرکت شما