طراحی و تولید انواع جامدادی در طرح ها و جنس های مختلف ، تولید جامدادی تبلیغاتی مناسب برای مدارس ، موسسات ، هنرستان ها و …